Ερευνητικό Έργο

ΜΕΤΡΟΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το ερευνητικό έργο “ΜΕΤΡΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ” υλοποιείται με την συνεργασία της σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και της Μέντωρ Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ Χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

AUTH_logo
MENTOR Systems

Αντικείμενο έργου

Το Έργο επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στον τουρισμό εμπειρίας.​

Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του επισκέπτη, η έρευνα στοχεύει:

α) να καθορίσει τους παράγοντες (κουλτούρα διοίκησης, δεξιότητες και χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας)

β) να ποσοτικοποιήσει την συμμετοχή του καθενός και

γ) να συνθέσει σε έναν δείκτη την έννοια του ΜΕΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (Philoxenia Index)

Στόχος του έργου

Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα περιλαμβάνει τρία διακριτά εργαλεία:

1.

Ένα εργαλείο αξιολόγησης από τον πελάτη των υπηρεσιών που του παρείχε το ξενοδοχείο

2.

Ένα εργαλείο με το οποίο η Διοίκηση του ξενοδοχείου θα αξιολογεί την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της

3.

Μια μηχανή αναζήτησης για τον δυνητικό πελάτη, ο οποίος θα μπορεί να αναζητεί κατάλυμα με βάση τις προτιμήσεις του και την κατάταξη των ξενοδοχείων βάσει του Δείκτη Φιλοξενίας.

Όραμα της Ομάδας έργου

1. Καθιέρωση του Δείκτη Φιλοξενίας ως μέτρου αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του καταλύματος

2. Σύνδεση της πλατφόρμας με τις γνωστές μηχανές αναζήτησης Booking, Trivago κλπ.

3. Διεθνοποίηση του Philoxenia Index, μέσω των ξενοδοχειακών μονάδων των πολυεθνικών αλυσίδων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

4. Δημιουργία Startup για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου

Shape

Που θα μας βρείτε

Διεύθυνση: Διογένους 4, Θεσσαλονίκη 544 53

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310.988.850

E-mail: info@philoxeniaindex.com

Shape

Δηλώση συμμετοχής στην έρευνα

Μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας να συμμετέχετε στην πρωτογενή έρευνα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020
Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020